Orale implantaten

Wat zijn tandimplantaten?

Implantaten zijn kunstmatige "tandwortels" die in de kaak worden geplaatst. Zij dienen als basis bij de vervanging van ontbrekende tanden. Op deze manier kan een implant één of meerdere tanden vast vervangen, of een gedeeltelijke of totale gebitsprothese steun geven.

Tandheelkundige kliniek

Succes verzekerd?

Het succes van de behandeling is afhankelijk van veel factoren: de mondhygiëne, kwaliteit van het bot, belasting van de implantaten, en dergelijke. Men gaat er van uit dat als de beginfase probleemloos verloopt en de patiënt zijn implantaten en prothese goed onderhoudt en laat controleren, de implantaten voor vele jaren hun nut zullen bewijzen.

Procedure

Eerst wordt alle informatie verzameld om de mogelijkheden en alternatieven van behandeling te onderzoeken: dit kan inhouden radiografies, CT-scan, proefopstellingen, ... Na deze voorstudie krijgt u alle concrete informatie. Hierover kan u dan rustig nadenken en eventueel nog vragen stellen. De meest gangbare procedure is als volgt:

  • chirurgie: plaatsing van implantaten met eventuele plastie (dit kan bijna altijd onder lokale verdoving)
  • na ongeveer één week verwijdering van suturen en plaatsing voorlopige prothese
  • controles
  • na ongeveer drie à vier maanden toegang maken naar de implantaten
  • vervaardiging en plaatsing definitieve prothese